เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันใบรับรองปริญญาสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

15 Nov

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันใบรับรองปริญญาสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันใบรับรองปริญญาสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การยืนยันใบรับรองปริญญาสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นขั้นตอนที่สถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รับรองใบรับรองปริญญา รับจดทะเบียนบริษัทการรับรองใบรับรองปริญญาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งเดียวกันและไม่ว่าผู้สมัครจะมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นนักเรียนหรือผู้อยู่อาศัยหรือไม่

โดยปกติการรับรองใบรับรองปริญญาจะทำสำหรับ:

การศึกษาที่สูงขึ้น
วีซ่าผู้อยู่อาศัยในครอบครัว
การรับเข้าเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การรับรองปริญญาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขอวีซ่าการจ้างงานในยูเออี สิ่งนี้ต้องมีการรับรองใบรับรองปริญญาเดิมจากประเทศที่ออกปริญญาและรับรองใบรับรองจากสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในภายหลัง กระบวนการนี้ตรวจสอบระดับและยืนยันว่าใบรับรองเป็นของแท้

ขั้นตอนการรับรองปริญญาบัตรสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:

การรับรองของ HRD
การรับรอง กฟน
รับรองสถานฑูต
การรับรองของกระทรวงการคลัง
เอกสารจะต้องได้รับการปิดผนึกและลงนามจากหน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อให้ใบรับรองได้รับการพิจารณาว่าได้รับการรับรองความถูกต้อง เฉพาะในกรณีที่ขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เท่านั้น การโพสต์แบบผู้เยี่ยมชมจึงจะได้รับใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาของเธอสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโอกาสในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นก่อน รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเอกสารของผู้สมัครทั้งหมดจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้อง

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยืนยันใบรับรองปริญญาสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปริญญาบัตร
สำเนาหนังสือเดินทาง
การรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปริญญาจะเป็นประโยชน์ในการขอวีซ่าสำหรับโปรไฟล์มืออาชีพที่มุ่งหมาย ใบรับรองปริญญาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอาชีพ จุดประสงค์หลักของการรับรองใบรับรองปริญญาคือการพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะและเพื่อยืนยันว่าเอกสารที่ส่งมานั้นเป็นของแท้ หากต้องการใช้ใบรับรองปริญญาใดๆ ที่ออกจากประเทศของคุณในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิ่งสำคัญคือใบรับรองเหล่านี้ควรได้รับการพิสูจน์ภายใต้หน่วยงานที่สมบูรณ์แบบ

ที่มา: ArticlesFactory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *